Gå til hovedindhold

Tilblivelsen

Læs mere nedenfor om hvordan mosen er blevet til som den er i dag.

  • Læs op

Indhold

    Vallensbæk Mose er et sammenhængende naturområde, som ligger hvor kommunegrænserne i Albertslund, Vallensbæk, Høje-Taastrup og Ishøj mødes. Området består af St. Vejle Å-dal og søerne Tueholm Sø og Vallensbæk samt de omkringliggende engområder. Det samlede naturområde er 50 hektar, og drives af de fire kommuner i fælleskab.

    Oprindelig var området åbent landbrugsland med mosearealer ned mod Store Vejleå. I forbindelse med Vestegnens udbygning i 60'erne og 70'erne, blev der behov for at sikre Store Vejle Ås nærområder mod oversvømmelse. Dette var årsagen til at de to søer blev etableret i 1972 – til udligning af regnvandstilstrømningen til Store Vejle Å fra de store nye bebyggede arealer i området, særligt i Albertslund og Høje- Taastrup. De to søer har således status af spildevandsteknisk anlæg.

    Landskabet omkring søerne, særligt Tueholm Sø, er formet med overskudsjord fra udgravninger til de mange boliger i nærområdet. På kanten af Vallensbæk Mose finder man således Høghsbjerget med sine 30 meter over det omkringliggende terræn og er et markant pejlemærke i området.           

    Foruden håndtering af regnvand anlagde man i de efterfølgende år stier, broer, beplantning, kystsikring og bebyggelse, ligesom der blev etableret faciliteter til kanosejlads, vandskisport, ridning og lystfiskere og friluftsliv i almindelighed.