Gå til hovedindhold

Dyre- og planteliv

Vallensbæk mose har et rigt dyre- og planteliv der varierer efter årstiden.

Fiskehejre
 • Læs op

Indhold

  Året igennem er der rig mulighed for at opleve mange forskellige dyr i Vallensbæk Mose, hvor særligt fuglelivet er varieret.

  Om sommeren skal du holde udkig efter toppet lappedykker, fiskehejre, skarv, blishøne, canadagås og krikand. I sommermånederne synger nattergalen også flere forskellige steder i mosen, og er man heldig kan man høre den sjældne sydlige nattergal, der optræder på disse kanter visse år.

  Om vinteren og i træksæsonerne slår en række svømmefugle sig ned som eksempelvis pibeand, stor skallesluger, toppet skallesluger, hvinand og lille lappedykker. Er du særligt heldig får du et glimt af isfuglen og vandstæren som også er gæster i området.

  Vallensbæk Mose er også et godt sted for rovfugle at finde føde, og man kan se musvåge, vintermusvåge, tårnfalk cirkle på himlen.

  Foruden fugle finder du og flere de almindeligste pattedyr i Vallensbæk Mose. Danmarks mindste mår, bruden, har levested her ligesom du også vil kunne finde ræven. Under jorden lever mosegrise og muldvarper.

  Vallensbæk Moses enge byder på mange flotte sommerfugle som skovrandøje, arter af blåfugl, nælde sommerfugl og mange andre. Vi forbereder løbende levevilkårene for sommerfugle og andre insekter ved at omdanne græsarealer til blomsterenge, hvor flere, forskellige, vilde urter kan få lov at vokse, uden at blive klippet

  Plantelivet er også spændende. På arealer nord for mosen, der på nogle måder kan minde om de gamle danske overdrev, optræder usædvanlige og smukke planter som pilealant, rank frøstjerne, trenervet snerre, knoldet mjødurt samt den lille plante, øjentrøst, der er en såkaldt halvsnylter, hvilket vil sige, at den både laver fotosyntese og snylter på græsset for at få energi. Den sjældne og fredede snylteplante, stor gyvelkvæler, der ikke laver fotosyntese, ses en sjælden gang i mellem. Danmarks almindeligste orkidé, skovhullæbe, kan ofte opleves over det hele samt den næsten ligeså almindelige orkidé, kødfarvet gøgeurt. Orkidéer og gyvelkvælere er fredet og må derfor ikke plukkes.

  Som i de fleste andre, danske ferskvandssøer er Vallensbæk Mose også hjem for den prægtige rovfisk, gedde, samt aborre.

  Søerne har ofte brakvand på grund af vejsaltet fra vejene. Dette fremgår af vegetationen ved søbredderne, hvor den saltelskende strandkogleaks flere steder danner bræmmer. Flotte planter, som gul iris, vokser mange forskellige steder i mosen. Mellem motorvejene gror ligeledes mange spændende planter.