Gå til hovedindhold

Naturpleje

Naturpleje med fokus på mere biodiversitet til gavn for dyr og planter.

Får
  • Læs op

Indhold

    I Vallensbæk Mose arbejdes der løbende på at skabe bedre betingelser for at skabe mere biodiversitet. Det betyder at mange græsenge kun klippes få gange årligt, så mange af de vilde urter får bedre mulighed for at brede sig. Ved at skabe bedre betingelser for andet end græs, bliver der skabt mere føde og levesteder for flere forskellige insekter og dyr. Når vi klipper græs, sker det primært for at skabe bedre adgang til naturoplevelserne i Vallensbæk Mose, så stierne ikke vokser til.

    Vi arbejder også med levende dyr som naturplejere eksempelvis får, kvæg og på sigt også heste, som bl.a. hjælper os med bekæmpelse af bjørneklo. Besøgsgården Toftegården, eller Dyregården i daglig tale, og den lokale kogræsser-forening har får til at græsse på engene. Flere af foldene er der adgang til, men man skal være opmærksom på at dyrene ikke skal forstyrres og at færdsel foregår på eget ansvar.

    Mosen gennemskæres af St. Vejle Å-dal samt Tueholm Sø og Vallensbæk Sø. Åen og søerne er forbundet med regnvandsledninger og modtager størsteparten af den regnvand som falder i Albertslund og fra Vallensbæk Nordmark. Der arbejdes løbende med at forbedre vandkvaliteten og forholdene for fisk. Særligt i St. Vejle Å har der været fokus på at etablere gydebanker for bækørred. Langs brinkerne ved åen og søerne udføres grødeskæring, så de ikke vokser til i tagrør og andre vandplanter.